X
Produkt byl přidán do objednávky.
Úvod Rozhodnutí o přeměně akcií

Rozhodnutí o přeměně akcií

Rozhodnutí o přeměně akcií

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ LISTINNÝCH AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE A VÝZVA AKCIONÁŘŮM K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÝCH ÚČTŮ

 Představenstvo akciové společnosti Dioptra, a.s. Turnov, se sídlem Turnov, Sobotecká 1660, PSČ 511 21, IČ 481 71 191, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 940 (dále jen „společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oznamuje, že valná hromada společnosti konaná dne 4. června 2014 přijala rozhodnutí o přeměně všech akcií emitovaných společností na zaknihované akcie. Představenstvo společnosti v návaznosti na rozhodnutí valné hromady o přeměně všech akcií emitovaných společností na zaknihované akcie, tímto vyzývá akcionáře společnosti, aby společnosti odevzdali všechny listinné akcie na jméno emitované společností (dále jen „listinné akcie“). Lhůta, ve které je akcionář povinen odevzdat listinné akcie společnosti, činí dva měsíce ode dne tohoto zveřejnění v Obchodním věstníku. Místem určeným pro odevzdání listinných akcií je adresa sídla společnosti. Při odevzdání listinných akcií je akcionář povinen sdělit společnosti číslo majetkového účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. („CDCP“), na který mají být zaknihované akcie zaevidovány. Akcionáři si pro účely zaevidování zaknihovaných akcií zřídí majetkové účty v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené CDCP prostřednictvím účastníků CDCP. V případě, že akcionář neodevzdá listinné akcie v určené lhůtě nebo nesdělí číslo majetkového účtu, bude společnost postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů.

Dioptra, a.s. Turnov

Kód produktu Rozhodnutí o přeměně akcií

Kontaktujte nás

Dioptra Turnov s.r.o.

Sobotecká 1660
511 01 TURNOV

Tel.: +420 481 358 217
Fax: +420 481 322 095
E-mail: rohnischova@dioptra.cz

Velkoobchodní odběry

© 2018, Dioptra Turnov s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Výměna odkazů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA | E-shop vytvořen na B2C Brána | XHTML 1.0